Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

rekrutmen kantor Pos tambun

kantor pos dharmawangsa

 
 

 

  

 

 

 

 

kantor pos lampung


 

 
pos indonesia gagal antar Pos Indonesia phục vụ các dịch vụ tốt hơn cho quý khách của họ theo thời kì. ngày nay, họ có khoảng 24.000 điểm đón / bưu điện, đến cả quận, kể cả địa điểm từ xa ở Indonesia. thích hợp với tiến bộ công nghệ, Pos Indonesia đã có 3.800 bưu cục Online và họ cũng tạo ra HT mã bưu điện hoặc cốt tử được gọi là Sistem Kode Pos để tạo thuận tiện cho việc xử lý bưu kiện trong nước và dễ dàng lấy ra với chính xác.Pos Indonesia có hai tổ chức khác là Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) và Politeknik Pos Indonesia. Dapenpos được có mặt trên thị trường để đem lại ích lợi cho các bạn của họ bằng cách quản lý khoản tiền cấp dưỡng hưu vào thời điểm nghỉ hưu. Trong khi, Politeknik Pos Malaysia được có mặt trên thị trường để sản xuất chất lượng cao chuyên nghiệp trong ngành. Họ buil sự tín nhiệm của họ trong lĩnh vực bưu chính và hậu cần phê duyệt công đoạn học tập và nghiên cứu, và dịch vụ cộng đồng.Tầm nhìn của họ là trở nên nhà cung cấp DV bưu chính viễn thông từ phương Đông với khẩu hiệu "We Carry Missions". Họ xây dựng mai sau của họ bằng cách ứng dụng Quản trị tổ chức Tốt (GCG) là một trong những cố gắng của họ trong việc cải thiện hiệu suất của công ty.Theo Pos Indonesia, có một số công ty con là PT Pos Logistics Indonesia, nhà đáp ứng biện pháp hậu cần number 1 tại Indonesia và PT Pos Properti Indonesia, quản lý kinh doanh nhà đất và các dịch vụ can hệ khác. rốt cuộc, họ cũng quản lý và tăng trưởng mạng intranet ưng chuẩn PT Bhakti Wasantara Net (BWN).


 

 

 

 

 

 

 

 

https://about.me/posindonesia


 

 

 

 

 

 

 

 
alamat kantor pos 83000 PT Pos Indonesia (Persero) được có mặt trên thị trường vào ngày 25 tháng 6 năm 1995 tại Indonesia. Trước khi chuyển sang đơn vị trách nhiệm hữu hạn (LLC), Pos Indonesia đã trải qua một số thay đổi về tình trạng tổ chức bắt đầu từ cơ quan Bưu chính, Đường dây nóng và Call (PTT), sau đó chuyển thành Perusahaan Negara Pos của Telekomunikasi (PN Postel). Vào năm 1965, nó được đổi thành Perusahaan Negara Pos dan Giro và Perum Pos dan Giro vào năm 1978. Sau 17 năm tồn tại, họ đã đổi thành doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (LLC), tên của PT Pos Indonesia (Persero) mà vẫn còn ngày hôm nay.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét