Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Giới thiệu cek resi pos uy tín

Site kantor pos chuyên nghiệp
Pos Indonesia cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho quý khách của họ theo thời kì. Hiện tại, họ có khoảng 24.000 điểm đón / bưu điện, đến cả quận, kể cả địa điểm từ xa ở Indonesia. hạp với tiến bộ khoa học, Pos Indonesia đã có 3.800 bưu cục Online và họ cũng tạo ra HT mã bưu điện hoặc cốt được gọi là Sistem Kode Pos để tạo thuận lợi cho việc xử lý bưu kiện trong nước và dễ dàng lấy ra với xác thực. 

 

 

 

https://about.me/posindonesiaTầm nhìn của họ là trở nên nhà cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông từ phương Đông với khẩu hiệu "We Carry Missions". Họ tạo tương lai của họ bằng cách vận dụng Quản trị đơn vị Tốt (GCG) là một trong những ráng sức của họ trong việc cải thiện hiệu suất của đơn vị.Pos Indonesia có hai đơn vị khác là Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) và Politeknik Pos Indonesia. Dapenpos được có mặt trên thị trường để mang đến ích cho các bạn của họ bằng cách quản lý khoản tiền cấp dưỡng hưu vào thời điểm nghỉ hưu. Trong khi, Politeknik Pos Malaysia được ra đời để SX chất lượng cao nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Họ tạo sự tín nhiệm của họ trong lĩnh vực bưu chính và hậu cần chuẩn y quá trình học tập và nghiên cứu, và dịch vụ cộng đồng.PT Pos Indonesia (Persero) được xây dựng thương hiệu vào ngày 25 tháng 6 năm 1995 tại Indonesia. Trước khi chuyển sang tổ chức nghĩa vụ hữu hạn (LLC), Pos Indonesia đã sang một số canh tân về tình trạng tổ chức mở đầu từ cơ quan Bưu chính, Fone và Hotline (PTT), sau đó chuyển thành Perusahaan Negara Pos của Telekomunikasi (PN Postel). Vào năm 1965, nó được đổi thành Perusahaan Negara Pos dan Giro và Perum Pos dan Giro vào năm 1978. Sau 17 năm tồn tại, họ đã đổi thành đơn vị bổn phận hữu hạn (LLC), tên của PT Pos Indonesia (Persero) mà vẫn còn ngày bữa nay.Theo Pos Indonesia, có một số tổ chức con là PT Pos Logistics Indonesia, nhà đáp ứng giải pháp hậu cần bậc nhất tại Indonesia và PT Pos Properti Indonesia, quản lý kinh doanh nhà đất và các dịch vụ liên tưởng khác. rút cuộc, họ cũng quản lý và tăng trưởng mạng intranet thông qua PT Bhakti Wasantara Net (BWN).

 


 

 

 

pos indonesia 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét