Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Atomy giới thệu đa cấp chân chính?

Atomy bán hàng đa cấp lừa đảo?

 


Atomy dùng hình thức Bán hàng Trực tiếp / Tiếp thị theo màng lưới / kd đa cấp để bán hàng của họ trên khắp thế giới.Đó là một loại hình bán hàng của nhà sản xuất. Theo đó, nguyên tắc cơ bản nhất là người dùng mặt hàng sẽ quảng bá người khác cùng mua sản phẩm, và người giới thiệu sẽ được công ty trả tiền huê hồng cho những đơn hàng này.

 

 

 


 

 

 

Atomy tiếp thị đa cấp lừa đảo? 


 do vậy, thay vì mang tiền đi lăng xê, tổ chức mang tiền trả cho thành viên quảng bá, tổ chức bán được hàng, còn quý khách hạnh phúc vì vừa có mặt hàng tốt, lại có thể kiếm được tiền. Atomy dành 70% thu nhập của đơn vị cho các thành viên, vượt xa các đơn vị khác trong ngành. làng nhàng ngành chỉ khoảng 40%.
ngoại giả, thực trạng kinh doanh đa cấp tại VN đang bị liên quan với những từ ngữ thụ động nhất như vô liêm sỉ, bỉ ổi, bất chấp mọi thủ đoạn. Nhưng đó có phải là đa cấp thật sự? KHÔNG, khăng khăng chẳng hề. Đó là đa cấp cải trang, lừa đảo, bất chính.
Cẩm nang bên dưới sẽ giúp phân biệt kinh doanh đa cấp chân chính và đa cấp lường đảo

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét