Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

Đi Backlink About Dofollow DA 100

Tạo hệ thống 4 tầng Backlink Dofollow DA 100 about.me


Backlink About

 


- Tầng 1: 1 Backlink Dofollow DA 100 about.me.
- Tầng 2: 1000 Anchotext /1000site TMTV
- Tầng 3: 1000 Tweet
- Tầng 4: 1000 Rút gọn Link
- Tầng 5: 1000 Anchotext Comment Forum

 

 Sau khi hoàn tất mình gửi File ít định dạng excell ồm danh sách Nguồn tất Backlink để bạn tiện theo dõi

Bạn cần đáp ứng cho tôi những thông báo sau

 

 

  • 01 từ khóa
  • 01 URL cần SEO
  • 01 đoạn văn diễn tả ngắn gọn ( 20-300 từ)


Mọi việc còn lại để mình lo

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét